اخبار داخلی

سه‌شنبه 31 آگوست 2021

پخش تیزر داروسازی آفاشیمی د...

پخش تیزر داروسازی آفاشیمی در صدا و سیما   پخش تیزر داروسازی آفاشیمی در مرداد و شهریور 1400 از شبکه های تلویزیونی ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 27 اکتبر 2020

تولید ویال دفروکسامین ۵۰۰ م...

تولید ویال دفروکسامین 500 میلی گرم و 2 گرم در داروسازی آفاشیمی بعد از وفقه ی که در تولید به ...

ادامه مطلب

سومین ممیزی مراقبتی نوبت اول شرکت داروسازی آفا شیمی بر مبنای استانداردهایISO9001-2015 ، ISO14001-2015 و ISO45001-2018 در تاریخ های 20 ...

ادامه مطلب

شرکت داروسازی آفاشیمی بدنبال پاندمی کرونا ویروس(کووید19)  و در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی خود، از اواخر اسفند ماه سال 98،محلول ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 4 مارس 2020

جلو گیری از اشاعه ی بیماریه...

جلو گیری از اشاعه ی بیماریهای عفونی در محل کار بادرنظر داشتن فعالیت سلامت محور داروسازی آفاشیمی و نیاز جامعه پزشکی ...

ادامه مطلب

تولید ویال تزریقی آزیترومایسین 500 میلی گرم برای اولین بار در ایران توسط داروسازی آفاشیمی شرکت داروسازی آفاشیمی دارنده گواهینامه GMP ...

ادامه مطلب