نگاهي به همايش هاي شش ماهه اول سال ۹۶

نگاهي به همايش هاي شش ماهه اول سال ۹۶   کنگره انجمن متخصصین داخلی-۲۵ لغایت ۲۸ اردیبهشت-مرکز همایش های رازی پنجاه و هفتمین کنگره سالیانه انجمن دندانپزشکی ایران – ۲۵ لغایت ۲۸ اردیبهشت –  سالن اجلاس سران پنجمین همایش مکمل غذایی و رژیمی-۲۶ لغایت ۲۸ اردیبهشت- هتل المپیک شانزدهمین کنگره بین المللی نفرولوژی ، دیالیز […]

ادامه مطلب