شركت آفاشيمي در تاريخ۱۵/۰۱/۱۳۵۷ با شماره ۳۱۳۸۸ در ادره ثبت شركتها ثبت گرديد و در آغاز شركت بعنوان مسئوليت محدود و در زمينه آرايشي و بهداشتي فعاليت داشته است.

در سالهاي پاياني دهه ۷۰ سهامداران شركت ادامه فعاليت فوق را به صرفه و صلاح ندانستند و از ابتداي سال۱۳۸۰ توقف فعاليت در زمينه هاي فوق اعلام گرديد و مقرر گرديد تا طرح توسعه تهران شيمي در محل آفاشيمي اجرا گردد.

پس از اخذ مجوزهاي لازم ،پروژه ساخت و تجهيز كارخانه جديد در دو بخش آنتي بيوتيك هاي خوراكي و ويالهاي تزريقي آغاز شد.از نيمه سال ۱۳۸۶ پس از ساخت كارخانه و نصب ماشين آلات ،كارخانه با مديريت جديد و با انتخاب اعضاي هيئت مديره و مدير عامل آغاز بكار نمود و اين شركت به شكل سهامي خاص فعاليت خود را با نام شركت داروسازي آفاشيمي ادامه داد.