سوسپانسيون اموكسي125و250 سوسپانسيون كو اموكسي كلاو قرص سفكسيم200و400 كپسول آمپي سيلين500 كپسول آموكسي500 و250 كپسول سفالكسين250 و500 كپسول سفكسيم200و400 كوآموكسي375و625