ارزش های سازمانی

چاپ مقاله
 • بهبود کیفیت: افزایش بهبود کیفیت محصولات شرکت و افزایش بهره وری در سازمان.
 • سودآوری شرکت: رشد مالی شرکت با کار و تلاش بیشتر و سخت کوشی.
 • رضایت مشتری: جلب رضایت مردم و همیاری و سایر مشتری های شرکت.
 • هدف مندی: داشتن اهداف سازمانی مطلوب و تعیین عملکرد فردی و گروهی براساس این اهداف.
 • همکاری: کار گروهی مطلوب و داشتن همدلی در انجام امور مربوط به سازمان.
 • داشتن سرعت عمل و وقت شناسی: انجام به موقع وظائف محوله با سرعت عمل مناسب و زمان مقرر  و تعیین شده.
 • هماهنگی: داشتن روحیه همکاری و هماهنگی فعالیت های فردی  با تمامی فعالیت های موجود در وا حد مربوطه.
 • آموختن و آموزش به همکاران: آموختن مطالب علمی و عملی جدید و اعتقاد به آموزش آن  به  دیگران.
 • شنونده خوبی بودن: گوش کردن به نظرات و انتقادهای همکاران با دقت کامل و بدون پیش داوری.

 

سند جامع سازمانی

 

 • تاریخ انتشار : November 10, 2020
 • نظرات : بدون نظر
 •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :