نگاهی به همایش های سه ماه سوم سال ۱۳۹۶

چاپ مقاله

  نگاهی به همایش های سه ماه سوم سال ۱۳۹۶

همایش های آبان ۱۳۹۶   

۲ الی ۳ آبان ۱۳۹۶- دهمین کنگره بین المللی رینوپلاستی  
۲ الی ۴ آبان ۱۳۹۶- چهاردهمین همایش بین المللی سم شناسی ایران  
۲ الی ۴ آبان ۱۳۹۶- ششمین همایش سراسری طب و قضا   
۲ الی ۵ آبان ۱۳۹۶- کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران شاخه اصفهان 
۳ الی ۵ آبان ۱۳۹۶- پنجمین کنگره فناوری های نوین آزمایشگاهی  
۳ الی ۵ آبان ۱۳۹۶- یازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران     
۳ الی ۵ آبان ۱۳۹۶- چهارمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران  
۳ الی ۵ آبان ۱۳۹۶- سومین کنگره بین المللی و هفتمین همایش کشوری بروسلوز      
۳ الی ۵ آبان ۱۳۹۶- دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت    
۳ الی ۵ آبان ۱۳۹۶- سیزدهمین کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی  
۳لی ۵ آبان ۱۳۹۶- هفتمین کنگره هیپوسپادیاس و اختلالات تکاملی جنسیتی در نوزادان و اطفال
۴ الی ۵ آبان ۱۳۹۶- سومین کنگره اینترونشنال درد و روش های پیشرفته کم تهاجمی درمان درد  
۴ الی ۵ آبان ۱۳۹۶- یازدهمین کنگره بین المللی صورت و بدن    
۴ الی ۶ آبان ۱۳۹۶- اولین کنگره بین المللی تمرین ذهنی و علوم عصب رفتاری  
۴ الی ۷ آبان ۱۳۹۶- بیست و نهمین همایش بین المللی بیماری های کودکان  
۴ الی ۷ آبان ۱۳۹۶- اولین همایش بین المللی بهداشت سلامت و تکامل کودکان  
۴ الی ۷ آبان ۱۳۹۶- پانزدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پرستاری کودکان     
۶ الی ۸ آبان ۱۳۹۶- بیست و دومین کنگره سالیانه آسیا و اقیانوسیه خون و پیوند مغز استخوان 
۸ الی ۱۱ آبان ۱۳۹۶- هشتمین کنگره بین المللی تازه ترین دستاوردهای پژوهش در دانش پزشکی 
۱۰ الی ۱۲ آبان ۱۳۹۶- دهمین کنگره سراسری انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران   
۱۰ الی ۱۲ آبان ۱۳۹۶- سیزدهمین کنگره انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران   
۱۰ الی ۱۲ آبان ۱۳۹۶- یازدهمین کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی و بی اختیاری  
۱۱ الی ۱۲ آبان ۱۳۹۶- چهارمین کنگره میان دوره ای انجمن اورولوژی ایران  
۱۱ الی ۱۳ آبان ۱۳۹۶- سومین کنگره مداخلات تهاجمی غیرجراحی در بیماری های مادرزادی قلب 
۱۱ الی ۱۳ آبان ۱۳۹۶- سیزدهمین همایش سالیانه انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران 
۲۰ الی ۲۲ آبان ۱۳۹۶- اولین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک  
۲۲ الی ۲۲ آبان ۱۳۹۶- دومین همایش دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
۲۳ الی ۲۵ آبان ۱۳۹۶- دومین کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران  
۲۴ الی ۲۴ آبان ۱۳۹۶- چهارمین سمینار مراقبت های پرستاری در بهداشت روان و سلامت جامعه  
۲۴ الی ۲۵ آبان ۱۳۹۶- همایش بین المللی تغییرات اقلیمی و نظام سلامت  
۲۴ الی ۲۶ آبان ۱۳۹۶- چهارمین کنگره سلامت نوزادان ایران 
۲۴ الی ۲۶ آبان ۱۳۹۶- چهارمین کنگره پرستاری سلامت نوزادان 
۲۴الی ۲۶ آبان ۱۳۹۶- چهارمین کنگره بین المللی پزشکی روان تنی  
۲۴الی ۲۶ آبان ۱۳۹۶- دومین کنگره سراسری مراقبت پرستاری در بیماری های مزمن 
۲۵الی ۲۶ آبان ۱۳۹۶- پنجمین سمینار تازه های الکتروتراپی  
۲۹ آبان الی ۳ آذر ۱۳۹۶- بیست و پنجمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران  
۳۰ آبان الی ۲ آذر ۱۳۹۶- یازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران  
۳۰ آبان الی ۳ آذر ۱۳۹۶- هفدهمین همایش بیماری های گوارش و کبد ایران  

همایش های آذر ۱۳۹۶  

۱ الی ۱ آذر ۱۳۹۶- اولین سمپوزیوم دانشجویی سراسری ارتوز و پروتز  
۱ الی ۳ آذر ۱۳۹۶- سومین کنگره بین المللی سالیانه پوست رازی  
۱ الی ۳ آذر ۱۳۹۶- ششمین کنگره سراسری انجمن راینولوژی ایران  
۱ الی ۳ آذر ۱۳۹۶- هشتمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران  
۱ الی ۳ آذر ۱۳۹۶- ششمین کنگره آسیایی اندومتریوز  
۱الی ۳ آذر ۱۳۹۶- همایش سالانه پرستاری سرطان  
۱الی ۳ آذر ۱۳۹۶- پنجمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران   
۱ الی ۳ آذر ۱۳۹۶- سومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن  
۱ الی ۳ آذر ۱۳۹۶- بیست و یکمین همایش سالیانه پزشکی هسته ای کشور  
۱ الی ۳ آذر ۱۳۹۶- نهمین کنگره انجمن اندویورولوژی و یورولاپاروسکوپی ایران 
۱الی ۳ آذر ۱۳۹۶- شانزدهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران  
۲ الی ۳ آذر ۱۳۹۶- هفتمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت افسردگی 
۷ الی ۹ آذر ۱۳۹۶- هشتمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان  
۷ الی ۹ آذر ۱۳۹۶- دومین همایش بین المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیط   
۸الی ۹ آذر ۱۳۹۶- هشتمین کنگره سالیانه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   
۸ الی ۹ آذر ۱۳۹۶- دومین کنفرانس بین المللی نانوپزشکی و نانو ایمنی  
۸ الی ۹ آذر ۱۳۹۶- سومین همایش ملی ورزش و بیماری ها  
۸ الی ۹ آذر ۱۳۹۶- اولین همایش ملی فارماکوگنوزی  
۸ الی ۱۰ آذر ۱۳۹۶- بیست و دومین کنگره کاردرمانی ایران  
۸ الی ۱۰ آذر ۱۳۹۶- ششمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران   
۸ الی ۱۰ آذر ۱۳۹۶- دومین کنگره بین المللی عفونت در پیوند و سرطان  
۸الی ۱۰ آذر ۱۳۹۶- سومین کنگره بین المللی جراحی های چاقی و متابولیک  
۸ الی ۱۰ آذر ۱۳۹۶- بیست و چهارمین کنفرانس ملی مهندسی زیست پزشکی ایران 
۹ الی ۹ آذر ۱۳۹۶- چهارمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث     
۹ الی ۱۰ آذر ۱۳۹۶- کنگره هپاتیت ویروسی    
۹ الی ۱۰ آذر ۱۳۹۶- سومین کنگره سالانه انکولوژی  
۹ الی ۱۱ آذر ۱۳۹۶- دومین همایش سرطان غرب آسیا  
۱۲ الی ۱۴ آذر ۱۳۹۶- سومین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران  
۱۲ الی ۱۴ آذر ۱۳۹۶- اولین کنگره بین المللی بیماری های منتقله به وسیله ناقلین و تغییرات اقلیمی 
۱۳ الی ۱۶ آذر ۱۳۹۶- بیست و هفتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران  
۱۴ الی ۱۷ آذر ۱۳۹۶- دهمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه   
۱۴ الی ۱۷ آذر ۱۳۹۶- سیزدهمین کنگره بین المللی بیهوشی، مراقبت های ویژه و طب درد  
۱۵ الی ۱۷ آذر ۱۳۹۶- سومین کنگره بین المللی نفرولوژی و اورولوژی  
۱۸ الی ۲۱ آذر ۱۳۹۶- دومین کنگره ملی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل  
۱۹ الی ۲۰ آذر ۱۳۹۶- چهارمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات   
۲۱ الی ۲۳ آذر ۱۳۹۶- دومین کنگره ملی علوم حرکت بالینی 
۲۱ الی ۲۳ آذر ۱۳۹۶- سومین همایش بین المللی سیره نبوی در طب  
۲۲ الی ۲۳ آذر ۱۳۹۶- پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی با موضوع حقوق دارویی 
۲۲ الی ۲۴ آذر ۱۳۹۶- سیزدهمین همایش انجمن ارتوپدی حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات  
۲۲ الی ۲۴ آذر ۱۳۹۶- بیست و ششمین همایش ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران  
۲۲الی ۲۴ آذر ۱۳۹۶- دومین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی ایران  
۲۲ الی ۲۴ آذر ۱۳۹۶- چهاردهمین کنگره بین المللی ام اس ایران   
۲۲ الی ۲۴ آذر ۱۳۹۶- دومین کنگره بین المللی پرستاری کلینیکال انکولوژی  
۲۳ الی ۲۴ آذر ۱۳۹۶- دومین همایش پزشکی فرد محور   
۲۵ الی ۲۶ آذر ۱۳۹۶- اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت  
۲۵ الی ۲۶ آذر ۱۳۹۶- کنگره ملی داروسازی سنتی و طب مکمل  
۲۸الی ۳۰ آذر ۱۳۹۶- اولین کنگره بین المللی زیست پزشکی ایران  
۲۹ آذر الی ۱ دی ۱۳۹۶- ششمین کنگره اعصاب پایه و بالینی  
۳۰ الی ۳۰ آذر ۱۳۹۶- اولین همایش منطقه ای کیفیت مراقبت در پرستاری و مامایی 

 

 

  • تاریخ انتشار : 2017/11/6
  • نظرات : بدون نظر
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :