پزشکی

Monday 7 December 2020

وسواس و نشانه های آن

وسواس Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) يا وسواس همراه با انجام كارهاي غير منطقي و بي اختيار يك اختلال مزمن و بسيار طول ...

ادامه مطلب

عفونت های باکتریال و درمان های ضد باکتری: باکتری ها میکرو اورگانیسهایی هستند که دارای DNA  حلقوی دورشته ای هستند (به ...

ادامه مطلب

آيا مي توان عفونتهاي ويرال(ويروسي) دستگاه تنفسي فوقاني حاد را فصلي دانست؟ بله به نظر اينطور مي­رسد كه در فصول سرد ...

ادامه مطلب

سرطان، علل، عوامل خطر، پيشگيري بر اساس جديدترين آمار ارائه شده توسط سيستم بهداشتي درماني كشور سرطانهاي شايع در ايران ...

ادامه مطلب
Monday 7 December 2020

دیابت چیست بخش دوم

پيشگيري ديابت تيپ 2 غالباً بدنبال يك دوره اختلال در قند ناشتا يا قند دوساعته بروز مي­كند و برخي از داروها ...

ادامه مطلب
Monday 7 December 2020

ديابت چیست بخش اول

ديابت اپيدميولوژي: ميزان شيوع ديابت تيپ 2 در طول  دهه اخير به طرز اسفناكي افزايش يافته است. بطوريكه طبق آمار از سال ...

ادامه مطلب
Monday 7 December 2020

چاقي مفرط يا فربهي

چاقي مفرط يا فربهي (OBESITY) . چاقي مفرط يا (OBESITY) به ميزاني از چاقي گفته مي­شود كه اثرات سويي را براي ...

ادامه مطلب

همانطور که می دانید عوامل شغلی آسیب رسان در محل کار شامل تمامی مواردی می شود که باعث بیماریهای جسمی ...

ادامه مطلب
Monday 7 December 2020

پنومونی حاد

پنومونی حاد   Acule Pneumonin پنومونی شایعترین علت مرگ ناشی از بیماری های عفونی در سرار جهان است . شایعترین پاتوژنهای پنومونی اکتسابی ...

ادامه مطلب
Monday 7 December 2020

بتا بلوکرها

بتا بلوکرها: از‌آنجا که کاتکول آمینها نقش بسیار مهمی در پدیده های فیزیولوژیک و پاتولوژیک در بدن ایفا می کنند،داروهای بلوک ...

ادامه مطلب