اخبار و نشریات داخلی

دوشنبه 7 دسامبر 2020

چاقي مفرط يا فربهي

چاقي مفرط يا فربهي (OBESITY) . چاقي مفرط يا (OBESITY) به ميزاني از چاقي گفته مي­شود كه اثرات سويي را براي ...

ادامه مطلب
دوشنبه 7 دسامبر 2020

جلو گیری از اشاعه ی بیماریه...

همانطور که می دانید عوامل شغلی آسیب رسان در محل کار شامل تمامی مواردی می شود که باعث بیماریهای جسمی ...

ادامه مطلب
دوشنبه 7 دسامبر 2020

پنومونی حاد

پنومونی حاد   Acule Pneumonin پنومونی شایعترین علت مرگ ناشی از بیماری های عفونی در سرار جهان است . شایعترین پاتوژنهای پنومونی اکتسابی ...

ادامه مطلب
دوشنبه 7 دسامبر 2020

بتا بلوکرها

بتا بلوکرها: از‌آنجا که کاتکول آمینها نقش بسیار مهمی در پدیده های فیزیولوژیک و پاتولوژیک در بدن ایفا می کنند،داروهای بلوک ...

ادامه مطلب
دوشنبه 7 دسامبر 2020

آلرژی چیست

 آلرژی آلرژی شایعترین بیماری مزمن نوجوانان و جوانان در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است. این بیماری واکنش سیستم ...

ادامه مطلب
دوشنبه 7 دسامبر 2020

آسم چیست ؟

براي توضيح چگونگي و پاتوژنز بيماري آسم بد نيست كه ابتدا مقداري در رابطه با نحوه عملكرد سيستم تنفسي و ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 27 اکتبر 2020

تولید ویال دفروکسامین ۵۰۰ م...

تولید ویال دفروکسامین 500 میلی گرم و 2 گرم در داروسازی آفاشیمی بعد از وفقه ی که در تولید به ...

ادامه مطلب

سومین ممیزی مراقبتی نوبت اول شرکت داروسازی آفا شیمی بر مبنای استانداردهایISO9001-2015 ، ISO14001-2015 و ISO45001-2018 در تاریخ های 20 ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 14 اکتبر 2020

پخش تیزر داروسازی آفاشیمی د...

پخش تیزر داروسازی آفاشیمی در صدا و سیما   تیزر داروسازی آفاشیمی از شبکه های صدا و سیما در آبان وآذر ماه ...

ادامه مطلب

شرکت داروسازی آفاشیمی بدنبال پاندمی کرونا ویروس(کووید19)  و در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی خود، از اواخر اسفند ماه سال 98،محلول ...

ادامه مطلب