آفـاپنم® (مروپنم) ۵۰۰میلی گرم

چاپ مقاله

آفـاپنم®

پودر برای تزریق مروپنم ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی‌گرم

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و توصیه مصرف به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایی‌های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:

در صورت سابقه حساسیت به داروهای دیگر و آنتی‌بیوتیکهای بتالاکتام (پنی‌سیلین‌ها، سفالوسپورین‌ها و ایمی‌پنم).

در صورت ابتلا به بیماریهای دیگر از جمله نارسائی کلیوی، اختلالات سیستم عصبی (سابقه تشنج) و مننژیت باکتریایی.

در صورت مصرف داروهای دیگر مخصوصاً داروهای ضد صرع (والپروئیک اسید) و پروبنسید.

قبل از انجام تست‌های آزمایشگاهی (به خصوص قند ادرار).

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری: این دارو در گروه بندی FDA در گروه B قرار دارد. مصرف این دارو در دوران بارداری باید با نظر پزشک متخصص باشد.

شیردهی: ترشح مروپنم در شیر مشخص نشده است. لذا مصرف این دارو در دوران شیردهی باید با نظر پزشک متخصص باشد.

هشدارها:

در صورت بروز هرگونه حساسیت به دارو مصرف دارو را متوقف نمایید. در حساسیت‌های شدید نیاز به اقدامات سریع پزشکی می‌باشد.

دارو را در فواصل زمانی منظم مصرف کرده و دوره درمان را کامل نمایید.

در صورت بروز اسهال شدید با پزشک تماس حاصل نمایید و از مصرف خودسرانه داروی ضداسهال خودداری نمایید.

در بیماران دارای نارسایی سیستم کلیوی دوز مصرفی باید مطابق با شدت بیماری تنظیم گردد.

در بیماران با سابقه صرع، مصرف داروهای ضد تشنج باید مطابق دستور پزشک ادامه یابد.

هر گرم از این فرآورده حاوی حدود ۳٫۹۲ میلی‌اکی‌والان سدیم می‌باشد، لذا تجویز این دارو در بیمارانی که محدودیت مصرف نمک دارند باید با احتیاط صورت گیرد.

این دارو فقط برای مصرف در بیمارستان می باشد.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می‌کند. ولیکن مقدار مصرف معمولی دارو به شرح زیر می‌باشد:

بزرگسالان:

در درمان عفونت‌های باکتریایی: ۱ گرم به صورت انفوزیون وریدی در مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه یا تزریق وریدی در مدت ۳ تا ۵ دقیقه هر ۸ ساعت.

در درمان عفونت‌های پوستی: ۵۰۰ میلی‌گرم به صورت انفوزیون وریدی در مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه یا تزریق وریدی در مدت ۳ تا ۵ دقیقه هر ۸ ساعت.

در نوتروپنی تب‌دار: ۱ گرم به صورت انفوزیون وریدی در مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه هر ۸ ساعت.

کودکان:

نوزادان زیر۳ ماه: ایمنی وکارایی این دارو در نوزادان زیر ۳ ماه به اثبات نرسیده است.

در عفونت‌های داخل شکمی:

در کودکان با وزن بیش از۵۰ کیلوگرم: ۱ گرم به صورت انفوزیون وریدی در مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه یا تزریق وریدی در مدت ۳ تا ۵ دقیقه هر ۸ ساعت.

در کودکان بزرگتر از ۳ ماه و با وزن کمتر از۵۰ کیلوگرم: ۲۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت انفوزیون وریدی در مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه یا تزریق وریدی در مدت ۳ تا ۵ دقیقه هر ۸ ساعت.

حداکثر مقدار مصرف ۱ گرم هر ۸ ساعت می‌باشد.

در مننژیت:

در کودکان با وزن بیش از۵۰ کیلوگرم: ۲ گرم به صورت انفوزیون وریدی در مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه یا تزریق وریدی در مدت ۳ تا ۵ دقیقه هر ۸ ساعت.

در کودکان بزرگتر از ۳ ماه و با وزن کمتر از ۵۰ کیلوگرم: ۴۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت انفوزیون وریدی در مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه یا تزریق وریدی در مدت ۳ تا ۵ دقیقه هر ۸ ساعت.

حداکثر مقدار مصرف ۲ گرم هر ۸ ساعت می باشد.

در درمان عفونت‌های پوستی:

در کودکان با وزن بیش از۵۰ کیلوگرم: ۵۰۰ میلی‌گرم به صورت انفوزیون وریدی در مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه یا تزریق وریدی در مدت ۳ تا ۵ دقیقه هر ۸ ساعت.

در کودکان بزرگتر از ۳ ماه و با وزن کمتر از ۵۰ کیلوگرم: ۱۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت انفوزیون وریدی در مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه یا تزریق وریدی در مدت ۳ تا ۵ دقیقه هر ۸ ساعت.

حداکثر مقدار مصرف ۵۰۰ میلی‌گرم هر ۸ ساعت می‌باشد.

نوتروپنی تب‌دار:

در کودکان با وزن بیش از۵۰ کیلوگرم: ۱ گرم به صورت انفوزیون وریدی در مدت۲۰ تا ۳۰ دقیقه هر ۸ ساعت.

در کودکان بزرگتر از ۳ ماه و با وزن کمتر از ۵۰ کیلوگرم: ۲۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت انفوزیون وریدی در مدت۲۰ تا ۳۰ دقیقه هر ۸ ساعت.

نحوه مصرف دارو:

جهت تهیه محلول برای تزریق مستقیم وریدی: به ترتیب ۱۰ و۲۰ میلی‌لیتر آب سترون قابل تزریق به ویال‌های مروپنم ۵۰۰ میلی‌گرم و ۱ گرم افزوده و آن را بخوبی تکان دهید تا حل شود سپس ویال را مدتی به حال سکون قرار دهید تا شفاف شود. محلول حاصل دارای غلظت حدود ۵۰ میلی‌گرم در هر میلی‌لیتر می‌باشد. محلول حاصل را طی ۳ تا ۵ دقیقه تزریق نمایید.

جهت تهیه محلول برای انفوزیون وریدی: محلول تهیه شده جهت تزریق مستقیم وریدی را تا حجم حداکثر ۲۰۰ میلی‌لیتر برای مروپنم ۵۰۰ میلی‌گرم و ۴۰۰ میلی‌لیتر برای مروپنم ۱ گرم با محلول‌های سدیم‌کلراید ۰٫۹ درصد تزریقی یا دکستروز ۵ درصد تزریقی رقیق نمایید. محلول حاصل را طی ۱۵ تا ۳۰ دقیقه انفوزیون نمایید.

محلول‌های آماده برای تزریق باید شفاف، بی‌رنگ و فاقد هرگونه ذرات قابل رؤیت باشند. در غیر این صورت از تزریق خودداری نمایید.

محلول‌های آماده برای تزریق را بلافاصله استفاده کرده و بعد از یکبار مصرف باقیمانده دارو را دور بریزید.

تداخلات دارویی:

سازگاری مروپنم با سایر داروها مشخص نشده است. مروپنم نباید با داروهای دیگر یا محلولی که حاوی داروهای دیگر است مخلوط گردد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی از عوارض ناخواسته گردد.

عوارضی که در صورت بروز نیاز به توجهات پزشکی دارند عبارتند از:

التهاب و درد در محل تزریق، آپنه، خارش و راش‌های جلدی، شوک (پوست سرد و مرطوب، گیجی، سرگیجه، ضربان قلب سریع و ضعیف، تعریق و اختلال تنفس)، خونریزی غیرطبیعی (مدفوع سیاه و خونی، استفراغ خون آلود و خونریزی بینی)، کولیت پسودوممبران (شامل کرامپ و دردهای شدید شکمی، اسهال شدید آبکی و گاهی همراه با خون و تب)، تشنج و عوارض خونی.

عوارضی که در صورت تداوم یا شدت یافتن نیاز به توجهات پزشکی دارند عبارتند از:

آنمی (پوست رنگ پریده، مشکل تنفسی، خونریزی غیرطبیعی، خستگی و ضعف غیرمعمول)، اختلالات گوارشی (یبوست، اسهال ، تهوع و استفراغ)، درد، افت قندخون و سردرد.

توجه: کولیت پسودوممبران ممکن است پس از قطع دارو نیز بروز نماید، که در آن صورت هم نیاز به توجهات پزشکی دارد.

شرایط نگهداری:

فرآورده خشک را در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و تا زمان مصرف درون جعبه نگهداری نمایید.

محلول آماده جهت تزریق را بلافاصله استفاده نمایید.

از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

اشکال دارویی و بسته‌بندی:

پودر برای تزریق آفاپنم® ۱گرم: هر ویال حاوی ۱۰۰۰ میلی‌گرم مروپنم (به صورت تری هیدرات) می‌باشد و در جعبه ۱۰ عددی به همراه برگه راهنما بسته‌بندی می‌گردد.

پودر برای تزریق آفاپنم®۵۰۰ میلی‌گرم: هر ویال حاوی ۵۰۰ میلی‌گرم مروپنم (به صورت تری هیدرات) می‌باشد و در جعبه ۱۰ عددی به همراه برگه راهنما بسته‌بندی می‌گردد.

  • تاریخ انتشار : 2020/12/10
  • نظرات : بدون نظر
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :